Proeftuin Erasmusveld
Competition Project 2016
 
Den Haag, The Netherlands
Team: Irgen Salianji, Marina Kounavi, Antony Laurijsen

 

Erasmusveld, een reïnterpretatie van collectief wonen.
We leven in tijden van verandering en vernieuwing. Klimaatverandering, innovatieve technologieën, domotica, smart technologieën parallel aan eendrastische economische crisis zijn van steeds grotere invloed op onze woonomgeving. Wij zijn onderdeel van een wereldwijde economisch netwerk overbelast van informatie in een constante in ontwikkeling. Men woont en werkt in een steeds dynamischer omgeving. Het principe van wonen past zich vertraagd aan de wisselende wereld economie en steeds ontwikkelende lifestyle. Het ontwikkelen van nieuwe manieren van wonen, samenleven en welzijn is vandaag essentiëler dan nooit.
Het is tijd om nieuwe leefomgevingen te ontwikkelen met vooruitzicht op de toekomst. Proeftuin Erasmusveld is een ideale test ruimte voor dit experiment. Den Haag kent al een rijke geschiedenis in sociale zelfbeherende woning verenigingen zoals het pandercomplex en de waterspin. Wij zien de Erasmusveld als een ideale locatie voor een revolutionaire reïnterpretatie van onze samenleving.

.
De stedenbouwkundige positionering van Erasmusveld in Den Haag Zuid-West en Wateringse Veld, op een bijzondere plek waar de volkstuinen van Den Haag gehuisvest zijn past heel goed bij dit initiatief. Dit bijzondere plek moet strategisch ingericht worden met als doel de groene kleurrijke karakter en ontspannen ambiance te handhaven.
Het is wenselijk om de stedelijke woonblokken te verspreiden in vier eilanden met daartussen clusters van lagere bebouwing. De woonblokken zien wij als robuuste stedelijke gebaren in een ontspannen landschappelijke omgeving die zich als landmarks manifesteren op groot afstand. Deze functioneren als collectieve woonmachines waar zelfbeheer, collectiviteit en gezond leven centraal staat. Deze worden gematerialiseerd van lichtgekleurde steenachtige materialen die in het landschap blenden. Daarentegen vormen de lagere woningclusters een ensemble van ingetogen transparante paviljoens tussen het groen.
Het is wenselijk om de huidige karakteristieke landschap door te zetten in de nieuwe woonwijk. Tuin en sportactiviteiten kenmerken, een toonaangevend woongebied net als de voormalige volkstuinen. Het landschap kan in verschillende zones geordend worden, met verschillende themas per zone. Recreatie functies, connecties met water, verschillende soorten beplantingkrijgen allemaaleen plek. Elke hof van de bouwblokken krijgt een eigen sfeer waarin elke keer een bijzonder intensieve groene wereld ontstaat van een mix van moestuinen, locale beplanting soorten en recreatie parken.

.
De noordelijke plot krijgt een prestigieuze positionering aan de rand van Erasmusveld richting de stad. De blok manifesteert zich als een nieuwe prototype voor wonen, een machine van een coöperatieve woonomgeving dat alle idealen van dit nieuw woon concept reflecteert . Wij zien hier een stedelijke blok compositie die direct reageert op contextuele aspecten zoals daglicht toetreding, uitzichten, wooncomfort, en collectieve ruimte. De heldere blokvorm wordt aangetast en opengewerkt op strategische plekken waar getrapte terrassen ontstaan die ruimte bieden voor buiten en binnen ruimtes met variërende functies. Voor de blok zijn een serie activiteiten ontwikkeld die in de eerste A3 gevisualiseerd worden. Deze activiteiten vormen een reeks scenarios van een hedendaagse woonconcept die op de blok geprojecteerd worden.
Resultaat is een drie dimensionale blok van gestapelde woningen, terrassen, moestuinen, duurzame energie, sport faciliteiten en recreatie zones. In het plint worden grondgebonden woningen gehuisvest die voor activiteit en alzijdig gebruik van de centrale hof zorgen. Het landschap breekt het blok vanuit het zuiden waar een waterpartij (uitbreiding kanaal) intreed om een bijzondere ecosysteem in een botanische omgeving te creëren in het kern van het blok. Een markante sportbaan kruist en omcirkeld het blok waarop hardlopers en fietsers rondom en door het bouwblok een unique sport ervaring beleven. Langs deze sport route die begeleid wordt door bestaande en nieuwe bomen bevinden zich verschillende openbare ruimtes voor sport activiteiten en recreatie zoals openbaar gymmen, mini boerderijen en kinder speeltuinen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Duurzame energie wordt opgewekt dmv zonnecellen en windmolens om van een all electric woonconcept te profiteren waarin woningen en openbare ruimte gebruik maken van zelf opgewekte energie. Openbaar vervoer en duurzame vervoersmiddelen worden gestimuleerd. Parkeren wordt onder de footprint van het woonblok opgelost en er is plek voor oplaad punten voor elektrische autos die gebruik maken van de opgewekte energie van het complex. De woonvereniging bied een aantal elektrische autos die gedeeld kunnen worden door de bewoners. Autoverkeer wordt beperkt tot de Leyweg met als uitgangspunt dat de woonwijk nauwelijks of geen voertuigen toelaat die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Het complex wordt beheerd door de bewoners zelf.
In de moestuinen en boerderijen wordt biologisch voedsel geproduceerd op ecologische bio wijze. Wij streven naar een zelfvoorzienend buurt waarin een hedendaagse lifestyle gehanteerd wordt van een gezonde en bewuste levenswijze. Gezonde voedsel van verschillende trends van vegan, vegetarian, paleo tot raw kunnen gefaciliteerd worden. Het complex kan dmv smart technologieën, apps een eigen virtuele platform krijgen met puntensysteem waarin taakverdeling, gezonde voedsel, sport activiteiten en huisafval sortering gestimuleerd worden. Een volledig sharing economy cultuur wordt opgezet zodat men elkaar helpt voor bv oppas, kooklessen, workshops etc. Er word zo min mogelijk huisafval geproduceerd. Dit wordt gesorteerd gerecycled en hergebruikt waar mogelijk bv door compostering, of hergebruik in creatieve doeleinden(kunst). De doelgroep kan erg gevarieerd zijn en in verschillende levensfases. Juist de combinatie van verschillende leeftijden kan de samenleving interessanter maken. Senioren, starters en jonge families kunnen onder een dak komen en collectief elkaars welzijn verbeteren. Tegenwoordig verlangen mensen naar meer zeggenschap over hun woonomgeving en hebben in verschillende fases van hun leven specifieke woonbehoeften. Collectieve woonverenigingen zoals de Waterspin en het Pandercomplex hebben de afgelopen jaren zichzelf kunnen bewijzen. Deze complexen dienen als voorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Door af te stappen van individualisme kunnen wij op zoek gaan naar collectieve initiatieven om voor elkaar inspirerende leefomgevingen te ontwikkelen.
PUBLICATIONS

 
Blog