The 'Creative Machine'
Competition Project 2017
 
Groningen, The Netherlands
Team: Irgen Salianji, Marina Kounavi, Marco de Vincentiis

 

INLEIDING
Groningen is een steeds groeiende stad met nu meer dan 200.000 inwoners. Landelijk staat Groningen bekend als “Metropool van het Noorden”. Deze terminologie is juist voor Groningen zeer toepasbaar. Het historisch-geografische en typologische contrast van Groningen als stad, met de omliggende regio is voelbaar van Drenthe tot op de Rottumerplaat, en van Friesland tot in Duitsland. Deze regionale dynamiek heeft de rol van Groningen als belangrijkste stedelijk en cultureel centrum in het hart van de provincie versterkt. Het is ons inziens de provincie-overstijgende kwaliteit van Groningen die de term Metropool echt recht doet. Van oudsher - en tot buiten de provinciegrenzen - wordt Groningen dan ook aangeduid met het simpele woord “Stad”. Inwoners van Groningen noemen zichzelf “Stadjers”. Groningen is voor 100% De Stad.
Voor de toekomst van deze Metropool van het Noorden is het vooral zaak dat we innovatieve stadsvernieuwingen, inbreidingen, renovaties of uitbreidingen van cultureel programma- en dienstenaanbod goed laten aansluiten op het bestaande culturele en stedelijke weefsel van Groningen. Het Ebbingekwartier is door haar ligging aan de rand van het centrum, enerzijds en grenzend aan woonwijken anderzijds bij uitstek een koppelstuk om de hoge culturele ambitie van de stad waar te maken en de culturele verbindingen tussen wonen en ontmoeten, ontspanning en (re-)creatie voor zijn inwoners en bezoekers een nieuwe vorm en identiteit te geven.

MANIFEST
Zo cultuur de hoeksteen is van elke Europese stad dan lezen wij de voorliggende opgave niet alleen als oproep om vijf onafhankelijke culturele instanties onder één dak samen te brengen, maar ook om te voorzien in de creatieve continuïteit van deze plek en zijn integratie binnen Groningen’s bestaand stedelijk weefsel.
Onze visie is om een unieke identiteit te creëren, de dichtheid te verhogen, spanning op te zoeken en wrijving te maximaliseren door de bestaande publieke ruimtes te activeren, het hergebruik van de bestaande gebouwen (erfgoed) op deze site en de verschillende culturele instanties te verbinden zodat zij samen gaan werken als een machine. In de innovatieve geest van stadsarchitect Mulock Houwer willen wij het Ebbingekwartier benaderen als een creatieve machine, een cultuurcondensator, die de samengebalde energie van de verschillende kunst-disciplines dans, muziek en theater zichtbaar, voelbaar kan maken. Een nieuwe plek voor passie, vernieuwing en experiment. Zoals een condensator, die samengestroomde energie in pulsen afgeeft aan zijn omgeving, geven we met de transformatie van het Ebbingekwartier een krachtige culturele impuls aan de Stad.
“We shape our buildings and thereafter they shape us,” as the statement indicates, it is very crucial that the new spatial composition of Seoul Urban Womb inspires citizen’s participation and enforces accumulation of relational network, added to programs and operation system. Imagine a space where you are encouraged to meet each other, helps to form creative culture and learn customs of community, and expands value of gender equality in family and community.

CONTEXT
Het Ebbingekwartier ligt vlak aan het oude historische centrum van de stad, minder dan één kilometer verwijderd van het stadhuis en minder dan twee van het centraal station. Dergelijke ‘buren’ versterken in potentie niet alleen de aantrekkingskracht van het Ebbingekwartier voor Groningers, maar ook voor bezoekers van buiten de stad en verder. De nabijheid van de Stadsschouwburg Groningen vergroot dit potentieel en versterkt het culturele karakter van deze plek.
Er is ons inziens enige onbalans in de manier waarop de stad momenteel onder druk van urbanisatie en groeiende vraag om woningen uitbreidt. In contrast met het historische centrum kenmerken de nieuwe woonwijken zich door een gebrek aan diversiteit van functies en dichtheid. Door juist buiten het centrum een stevige culturele puls te genereren met de cultuur-condensator in het Ebbingekwartier kan de stad hier wel degelijk uitbreiden. De lokale verrijking van de levendigheid hier tussen centrum en woonwijk, zal een positieve invloed hebben opde leefkwaliteiten van de wijdere, zich uit- en inbreidende, zich vernieuwende stad. De grote uitdaging van deze opdracht is om het bestaande erfgoed van deze site met de toekomst te verenigen en het stedelijke volume zodanig te intensiveren dat het ensemble als een geheel kan functioneren. Als een machine die, gebruik makend van bestaande grondstoffen, nieuwe (culturele) producten vervaardigd.
Paradoxaal genoeg zijn typologieën van de podiumkunsten vaak gesloten volumes. Zelden openen zij zich, of tonen zij hun bestaansreden, het schouwspel, aan de stad. In ons ontwerp plaatsen wij repetitieruimtes in het hart van dit project en openen wij deze voor de stad. Ze verlevendigen zo het straatbeeld en presenteren het proces van culturele productie binnen een theater. De typische introverte layout van podia wordt omgedraaid en juist de repetitiezalen, kantoren en evenement-ruimtes zullen zich met het stedelijke domein verbinden. We willen de oefenruimtes en backstage ruimtes waarbinnen theaterproducties zich afspelen, ontrafelen. De grootste oefenruimte positioneren we in het midden van het project, als multifunctionele ruimte, wellicht getransformeerd tot auditorium om uiteenlopende evenementen van de verschillende gebruikers te accommoderen. Bezoekers kunnen hier kennis nemen van de verschillende instanties en hun creatieve processen volgen, van voorbereiding tot uiteindelijke productie van een stuk.
Ons voorstel krijgt de vorm van een (ver-)dichte lineaire container, waarbinnen de vijf instanties op een organische wijze gehuisvest worden. Horizontaal grijpen de ruimtes van de gebruikers in elkaar. Zo vloeien zij in een een continu ritme in elkaar over, terwijl de ruimtes verticaal van elkaar gescheiden, de onafhankelijkheid van iedere instantie waarborgen. Alle gebruikers hebben een eigen ingang, maar zij zijn door lineaire gangen onderling verbonden. Hierdoor blijven de organisaties flexibel, maar verenigd binnen een gedeelde mantel. Om de connectiviteit te verhogen zal de begane grond fungeren als het ‘zachte’ verbindende element tussen de stad, de nieuwe structuur, de Machinefabriek en Villa B. De entree van het Condensator Theater bevind zich in Villa B, een belangrijk gebouw dat niet alleen gepreserveerd zal blijven, maar zal worden geaccentueerd als de connector tussen de nieuwbouw en de Machinefabriek waar het NNT haar plaats heeft. De catering en het café van het complex zullen hier ook een plek krijgen. Voor wat betreft de begane grond, is het onze intentie om open en groene publieke ruimte te voorzien die als basis zal dienen voor informele evenementen en culturele interactie tussen de buren en de staf van de culturele instanties – een leefbare kunstcampus.
PUBLICATIONS

 
Blog